Các bạn cứ than với TÂM là giờ nhiều người bán #serum kiều quá nhiều đâu mà nhiều

Các bạn cứ than với TÂM là giờ nhiều người bán #serum kiều quá nhiều đâu mà nhiều? So với cái đất nước VN hơn 80 triệu dân thì làm sao mà nhiều cho được
Cái các bạn cần quan tâm không phải là sp có nhiều người bán mà hãy nghĩ đó là sp có nhiều người tin dùng & sử dụng ☝️☝☝ các bạn suy nghĩ xem Tại sao lại nhiều? Tại sao lại hót? Tại vì vốn bỏ ra rất thấp. Mà nguồn nhập thì ngày càng tăng. Chất lượng sp tốt
Tại sao công ty và T vẫn luôn trong tình trạng không đủ hàng giao thì làm sao nói là nhiều được ạ? Thay vì các bạn cứ ngó ngiêng xung quanh thì các bạn hãy nhìn cái cốt lõi bên trong của chính mình.
Đó là các bạn chăm sóc khách sỉ & lẻ của các bạn có tốt chưa? Nếu tốt ắt ngta sẽ xây dựng hệ thống cho bạn tốt như bản thân T chăm team như chăm trứng hứng như hứng hoa, nựng như quả thị í ạ
Các bạn làm cứ tập trung vào việc mình làm thôi nhé. Không quan tâm xung quanh & ngoài lề chi cho tụt nhiệt huyết chứ được gì? Cứ chăm chăm chỉ biết tới mình & hệ thống mình là cũng hết ngày rùi
Động lực khi bắt đầu của các bạn như thế nào hãy duy trì & giữ vững nó mãi như lúc ấy nhé bảo đảm các bạn sẽ làm ngày một tốt hơn & hơn hơn thế này nữa
❤️❤️❤️CÓ TÂM ẮT CÓ TIẾN❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *