#Chulipstick #O4_Khloe tuần này lên ngôi nhennn ^^ tone CAM ĐẤT Ko hề kén da , hay khó đánh như mng nghĩ auk ạ

#Chulipstick #O4_Khloe tuần này lên ngôi nhennn ^^ tone CAM ĐẤT Ko hề kén da , hay khó đánh như mng nghĩ auk ạ.!! Xinh lắm lungggg
Only : #195K / thỏi
• Gift from CHU: túi xinh, son dưỡng  + phiếu kiểm nghiệm đi kèm son !
Tham khảo son eos ngay hôm nay
Tuyển sỉ 6c vốn chỉ 930.000 nhé

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *