Vừa đc cho ăn thử khô gà lá chanh

Vừa đc cho ăn thử khô gà lá chanh. Ngon quá
Định tối nay về làm liền mà không biết lá chanh đâu ra, chắc ở chợ k bán
Nhà thánh nào có lá chanh hoặc biết đâu có chỉ cho Thu với
Thu đội ơn nhiều nhiều. Còn k có chắc tối nay về lấy lá tắc làm chắc cũng ngon
I❤️
See Translation

51 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *