1550k cho 50ml tính ra cũng không rẻ

1550k cho 50ml tính ra cũng không rẻ….
Nhưng mà nếu mình thích, người mình yêu thương thích thì lại không hề đắt. Hãng cũng không làm 100ml chi cho dư dả nữa.
Mấy hôm nay lại có tâm trạng với cái mùi Daisy Delight phiên bản limited này trong khi đó tuần trước còn cảm thấy mùi phát khiếp. Chắc tại tâm trạng và tiết trời đã thay đổi.
Nhưng đến độ đúng kiểu hiểu được thì đúng thơm và mô tả trên hình.
———–
Bởi vậy sinh ra trên đời không có điều chi là vô dụng cả, quan trọng là dụng vào đâu!
See Translation