30/4 gần đến xúc động ùa về đâu đây róc rách tiếng nước chảy dưới khe mùi cỏ cây

30/4 gần đến xúc động ùa về đâu đây róc rách tiếng nước chảy dưới khe mùi cỏ cây, hoa lá mùi của núi của rừng như đang thức dậy giữa Thủ Đô hay Thành phố, Làng Quê… mà ngày ấy người lính và Thanh niên Xung phong những người ra đi cứu Nước lấy rừng núi là nhà. Ở giữa rừng họ luôn hướng về tuổi thơ quê hương thầm hẹn ngày trở lại….
Nơi ngã 3 Đồng Lộc tiểu đội Thanh niên Xung phong 10 Cô gái đã nằm lại ở tuổi thanh xuân. .. Cho Tổ Quốc hôm nay Bắc Nam liền một giải. sau thắng lợi là sự mất mát hi sinh của bao ngưòi. Trong đó có 1 tiểu đội nữ Xung phong….