Anh Trần Huy Tản có mấy câu thơ hay làm rõ thêm về về sự khác biệt giữa những người Giang hồ chính hiệu và đám Giang hồ chui:

Anh Trần Huy Tản có mấy câu thơ hay làm rõ thêm về về sự khác biệt giữa những người Giang hồ chính hiệu và đám Giang hồ chui:
“Giang hồ chính hiệu cũng hay
Mang tiếng khốn nạn nhưng đầy nhân văn
Đói quá liều đi kiếm ăn
Sẵn sàng bỏ mạng chẳng cần nghĩ suy
Quan tham đểu giả gan lỳ
Cướp lừa dân chúng cực kỳ tinh vi
Dân lành tử tế nhu mỳ
Phí ngu cứ nộp rồi đi ăn mày
Lục súc lãnh đạo thời nay
Tham ăn hổ lốn cả ngày lẫn đêm

Comments are closed.