Bằng những tác phẩm đơn giản nhưng rất ý nghĩa họa sỹ người Ý Marco Melgrati đã khiến người xem tranh phải tự chiêm nghiệm về nhiều vấn đề thời cuộc quanh mình

Bằng những tác phẩm đơn giản nhưng rất ý nghĩa họa sỹ người Ý Marco Melgrati đã khiến người xem tranh phải tự chiêm nghiệm về nhiều vấn đề thời cuộc quanh mình.
“Bạn không hề biết được bạn đang chơi với ai ” là thông điệp của bức tranh này
P/S : N nghĩ ta cần trân trọng những cơ hội,con người đã,đang,sẽ đến với cuộc đời ta cho dù đó là điều tốt hay xấu cũng cứ trao và nhận bằng tình thương từ tâm không toan tính có như thế cuộc sống ta sẽ rất thú vị