Báo đầu tiên thông tin về việc UBND TP Biên Hòa đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp

Báo đầu tiên thông tin về việc UBND TP Biên Hòa đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp.
Thứ hai tôi sẽ gửi bản kêu cứu và kiến nghị của DN gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, để giải cứu khẩn cấp cho các Doanh Nghiệp đang bị đình trệ sản xuất. Có doanh nghiệp hiện thiệt hại 50 triệu một ngày do bị niêm phong máy móc nhà xưởng.
Vấn đề là UBND TP Biên Hòa áp dụng xử phạt trái thẩm quyền, có dấu hiệu lạm quyền.