Bước đường đời thời chưa tới giống nước cờ t vẫn thường chơi

Bước đường đời thời chưa tới giống nước cờ t vẫn thường chơi
Muốn chiến thắng thì phải kiên nhẫn đợi chuyện gì tới nó tới
Nó không tới t vẫn còn đợi. . . chỉ là nó chưa tới nơi !
LẠC QUAN NÀO BÀ CON
trích Wowy
#benjamintr
Thanh Kim Tong makeup&hair

Comments are closed.