Cả một ngày đầu tuần từ sáng tinh mơ

Cả một ngày đầu tuần từ sáng tinh mơ, cứ in 20 độ C rồi lại out 35 độ, rồi lại in 20, rồi lại out 35, …. lang thang như chó lạc pháo đêm dzao thừa. Mệt vê lờ í.
Hơn 3h chiều lết về đến nhà là ngã rầm xuống sofa, chít dzấc trong 30 phút.
Thế mà sau đới vẫn yoga, vẫn có cái này xơi tối để chúc mừng ngày thế dzới hạnh phúc.
Công nhận hem có cái nồi ủ thần kỳ của cô Phan Phượng thì sml luôn nhen, ha ha.
Hết ngày roài nhưng vẫn chúc mọi người xung quanh mìn, 365 ngày hạnh phúc nhen, chụt chụt.

Comments are closed.