Chiến tranh

Chiến tranh, làm gì có bên nào thắng cuộc và dù dưới bất kỳ cấp độ nào thì bản chất cũng là những người đàn ông lớn lừa dối những người đàn ông nhỏ hy sinh thân mình vì một lý tưởng nào đó để bảo vệ lợi ích của họ, hoặc chỉ để chứng tỏ quyền lực.
Họ hoàn toàn có thể giải quyết trên bàn giấy trong vòng vài nốt nhạc, nhưng tiếc thay: người ra quyết định thường ko phải là người trực tiếp ra “chiến trường”.
(Con cháu họ lại càng ko phải….)

Comments are closed.