Chúng ta có thể hứa với nhau điều này không:

Chúng ta có thể hứa với nhau điều này không:
“Khi mối quan hệ của chúng ta đang đứng trên bờ vực sụp đổ, khi những tranh cãi, những hiểu lầm đã vượt lên trên cả tình yêu của hai người và ai đó trong chúng ta muốn buông bỏ tình yêu này, thì hãy nghĩ lại về những khoảng thời gian tốt đẹp mà chúng ta đã từng có. Nghĩ về chúng ta đã gặp nhau như thế nào, và tại sao ngày đó chúng ta lựa chọn yêu nhau. Nghĩ về lý do vì sao chúng ta lựa chọn ở lại, và phải nhớ, chúng ta đã yêu nhau nhiều đến mức nào…”
Đừng để giữa hai ta nhiều năm về sau nhìn nhau bằng hai chữ tiếc nuối. Có được không?!
Nguồn: Mộc Tiểu Ngư

Comments are closed.