Có đôi khi ta nhẫn nhịn không phải vì ta ngu mà vì ta chọn lương thiện

Có đôi khi ta nhẫn nhịn không phải vì ta ngu mà vì ta chọn lương thiện.
Chịu thiệt thòi không phải không biết nhưng vẫn mặc kệ vì ta tin vào số mệnh rằng ngoài kia sẽ luôn có sự công bằng.
P/s: Làm người , Đừng dùng sự thông minh của mình để lợi dụng người khác. Cái ta nhận được chỉ là vật chất còn cái ta mất thật ra nhiều hơn cái dc đấy.
Sáng ra bực mình quá đỗi.

Comments are closed.