Có lẽ mấy thành viên này ngày nào cũng được nghe các Sư thầy tụng kinh

Có lẽ mấy thành viên này ngày nào cũng được nghe các Sư thầy tụng kinh, nghe chuông mõ Nhà Chùa nên tâm các bạn ấy thật an. Cứ nằm điềm nhiên khi mọi người qua lại, thắp hương. Thậm chí có bác còn dẫm cả vào đuôi, nhưng các bạn ấy vẫn nằm lim dim mắt. Chắc bạn ấy đang tập chữ NHẪN. Đau lắm mà giả như không biết.
Có bạn được bà sãi cho hộp bánh lộc. Bánh rất thơm ngon nhưng bạn ăn dè dặt, có ý nhường cho bạn khác đói hơn mình….
Vào Chùa, ngắm cảnh Chùa và ngắm các thành viên này, tự nhiên thấy tâm mình cũng bình an đến lạ. Ngồi xuống ghế trong sân Chùa, nhắm mắt lại… để thưởng thức sự thanh tịnh nơi cửa Phật, nơi có rất nhiều các thành viên trông rất hiền và rất thông minh….
( Tặng cả nhà những bức hình tớ chụp các thành viên rất kute của Chùa Sủi, xã Phú Thị, Gia Lâm này nhá… )