Có việc nên đang lang thang trong lòng Hà Nội

Có việc nên đang lang thang trong lòng Hà Nội. Mang theo một ba lô sách bán rong. Bạn nào rỗi rãi muốn lấy sách thì inbox nhé!
Sách mang theo có:
1. Điều bí mật trong vườn
2. Lịch sử học là gì
3. Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản.
4. Cải cách giáo dục Nhật Bản (một cuốn duy nhất)

Comments are closed.