Cuộc sống này quá ngắn cho sự hưởng thụ và quá dài cho những lo toan

Cuộc sống này quá ngắn cho sự hưởng thụ và quá dài cho những lo toan. Cùng nhau chia sẻ vượt qua những khó khăn để cùng lên thảm nhung xuống cát bụi có nhau… Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với người yêu thương mình và người mình yêu thương… Tháng 08/2017…
See Translation

Comments are closed.