Cuộc thi Đọc sách

Cuộc thi Đọc sách – Tặng sách
Thầy vẫn đang check mail, mất khá nhiều thời gian và kiên nhẫn để đọc vì số thư gửi về tính tới hàng trăm, trong khi có mỗi thầy.
Các em kiên nhẫn đợi kết quả. Các bạn đồng nghiệp có thể hưởng ứng cuộc thi này.
À thầy lưu ý:
– Hạn chế chọn những câu chuyện sử dụng ptbd tự sự. Vì nó nhiều quá mà khó đặc sắc, thường mang nội dung khá giáo điều, cũ kĩ.
– Khuyến khích chọn thơ.
– Khuyến khích đọc sách mới của một số tác giả mới.
See Translation

Comments are closed.