Điểm dừng chân thắp hương tưởng niệm đầu tiên trên chuyến đi là khu vực chốt 1

Điểm dừng chân thắp hương tưởng niệm đầu tiên trên chuyến đi là khu vực chốt 1 – 1 trong 5 chốt chặn tại khu vực Snuol mùa mưa năm 1978. Tại đây trong 105 ngày giữ chốt, con số thương và vong của Sư đoàn là bằng quân số một sư đoàn đủ quân.

Comments are closed.