hôm nay Bư (4 tuổi 8 tháng) giằng đồ chơi em Siêu Tăm (21 tháng) đang chơi

hôm nay Bư (4 tuổi 8 tháng) giằng đồ chơi em Siêu Tăm (21 tháng) đang chơi. mình thấy vậy nên buộc phải lấy từ tay Bư và trao lại cho Siêu Tăm. mình bảo con là “con muốn chơi thì phải hỏi em lịch sự, nhẹ nhàng. nếu em không cho thì con chờ đến khi em xong.”
nghe câu này quen và hiểu sự cứng rắn của mẹ trong chuyện này, Bư ngồi trước mặt em, xoè tay ra và bảo nhẹ nhàng: “em ơi, em cho Bư mượn nhé. một tí thôi!!!!” Siêu Tăm đang từ thái độ nghi ngờ, dè chừng, thả luôn con cừu đồ chơi vào tay Bư.
hai tên bắt đầu hiểu vấn đề và sẽ cần nhiều trợ giúp trong các lần tiếp theo. một lần thành công ở độ tuổi này không đảm bảo thành công ở các lần sau nên các bố mẹ cứ bình tĩnh và coi đó là bài học rèn tính kiên trì cho mình.
không có bài học nào cho con cái mà lại không phải là bài học cho cha mẹ – nếu cha mẹ trực tiếp dạy con. nên cả hai trưởng thành cùng nhau là như vậy.

Comments are closed.