Judge show at LineUp BBoy Battle

Judge show at LineUp BBoy Battle !!!
Ngồi ê mông từ sáng đến 12h đêm thì phải quẫy 1 tí cùng anh em cho nó xôm tụ…Thi thoảng vợ mình cũng nhòm nhòm xem mình nhảy xong hỏi tại sao em thấy anh nhảy hoài một kiểu, lần nào nhảy cũng giống giống nhau, dơ tay xong quay quay, chỉ mỗi nhạc là khác…Câu hỏi khó trả lời quá, anh chị em hay nhảy đầm cho vợ tôi câu trả lời đi nào hahaa

Comments are closed.