Khi chúng ta đang ngồi chém gió về ai đó thì họ đang cưỡi cân đẩu vân vượt xa chúng ta vạn dặm rồi

Khi chúng ta đang ngồi chém gió về ai đó thì họ đang cưỡi cân đẩu vân vượt xa chúng ta vạn dặm rồi.
Việc của chúng ta là âm thầm cưỡi mây đuổi theo và vượt họ, còn việc chém gió về ai đó nên dành cho người khác làm sẽ tốt hơn.
Nhất là chúng ta thường rất hay đánh giá sai về người khác.
Vì thế mà có người trong mắt chúng ta họ chỉ thế này thôi, nhưng cho tới khi họ cho chúng ta thấy cái ngón út thì ta lại bất ngờ tưởng rằng đó là cái ngón cái và nể đôi phần.
Ngừng phán xét về người khác ta sẽ có nhiều bạn hơn, cuộc đời sẽ vui vẻ, hoà đồng, dễ có cơ hội phát triển và tích cực hơn rất nhiều.
Think Different.

Comments are closed.