(Khoe con) Hà Anna

(Khoe con) Hà Anna, top 7 trong lớp và hoàn thành #Tốt tất cả các hạng mục. Tao phải khoe ngay vì tao cũng giống như nhiều phụ huynh khác thôi. Nói thêm là Anna học trường công lập và năm học 2016-2017 trường thực hiện chương trình Đánh giá học sinh theo TT22 của Bộ GD&ĐT là Đề thi cuối kì khó hơn, và đánh giá dựa theo cả quá trình học.
Thực ra nhiều khi tao thấy các mày hay chê bai nền giáo dục nước nhà nhưng có lẽ phần nhiều do con cái các mày chưa-học-tốt thôi.
Nhà giàu mới bị áp lực Con Nên Giỏi chứ tao Nhà #nghèo thì cần nó Chân Dài và vui vẻ là tao thành Thánh dồi.

Comments are closed.