Mấy mẹ bỏ cái kiểu phân biệt thật giả lố lăng đi

Mấy mẹ bỏ cái kiểu phân biệt thật giả lố lăng đi. Cái gì chính xác thì đăng không nói. Còn ở đâu cái kiểu nhà các mẹ còn mẫu cũ( hoặc mẫu mới) nó khác mẫu nhà ng khác do nhà sx đổi mẫu thì các mẹ chụp ảnh bảo của mình là au-then-tic của người khác là phếch. Xong rồi hết cái mẫu ý xem các mẹ có quay ra bán phếch giống nhà ngta không???
Xem mà chỉ muốn nhảy vào mồm. Fake thật phải web hãng nó đăng lúc đó mới là phân biệt . Mấy mẹ ghép 2 ảnh vào rồi ghi chữ Fake với auth với ấy giật tít . kém hiểu biết .

Comments are closed.