Mềm mại

Mềm mại
Thầy đọc nhiều bài viết về khai thác tác phẩm văn học và thấy thực trạng chung là cách khai thác còn đặt nặng việc khai thác kiến thức mà ít chú tâm vào phương pháp và mục đích khai thác, còn dàn trải và không tạo được điểm nhấn nếu ko nói là khô khan. Thật ra, thủ pháp nghệ thuật nọ kia, mục đích cuối cùng là để giúp biểu đạt một nội dung tư tưởng nào đó. Sẽ tuyệt vời hơn nếu khai thác dựa vào mục đích và làm cho nó bay bỗng, trơn tru hơn, người đọc vào cũng có cảm giác được thư giãn.
See Translation

Comments are closed.