méo thích có tiếng mà lại méo có miếng

méo thích có tiếng mà lại méo có miếng,
có tiền có quyền muốn gì là có liền, sống méo bị gò bó nên cũng khó phiền
méo việc gì phải nhăn nhó méo mó mỗi khi có chuyện
vẫn biết hóa mỗi lúc có biến, vẫn luôn chói lóa mỗi khi xuất hiện
chưa bao giờ là mất chất vẫn rất điên, bởi vì luôn sống thật, bản chất hiền.
Flowin’ like #KraziNoyze
___________
#benjamintr #maingo