Mình cần bán nhanh mấy thứ sau

Mình cần bán nhanh mấy thứ sau, mỗi thứ chỉ có lẻ hoặc ít vì dọn kho nhập loại hàng mới.
Giá trên đều đã giảm so với giá bán bình thường và là đồ mới 100%
Liên hệ : 098 245 8864
+Chén nước cúng dường để thắp hương : 200k có 1 cái – đã bán
+Tách trà Tàu Thanh Long : 250k còn 4 cái
+Vòng gỗ tử đàn 14mm : 250k có 1 cái – đã bán
+Thập vị hoa trà 10 vị : 170k/gói còn 2 gói
+Hạt Bồ Đề cỡ 20mm khắc chữ vạn/âm dương : 400k mỗi loại còn 1 cái.

Comments are closed.