Một trí tuệ vượt thời đại hay một con ngừoi khốn khổ

Một trí tuệ vượt thời đại hay một con ngừoi khốn khổ?
Năm nào ông cũng dày công viết và gửi công trình dày cả trăm trang đến Báo QĐND
Ông nói đã tìm ra hình thái kinh tế xã hội mới
Đọc những gì ông viết hầu như không ai hiểu nổi.
Riêng tôi thấy vừa phục sự kiên trì của ông, vừa thương ông…

Comments are closed.