Ngày trước vì dại gái nên chuyện học hành dở dang

Ngày trước vì dại gái nên chuyện học hành dở dang. Bây giờ già, hết dại gái rồi nên Sựt lại nghiêm túc đi học.
“Anh chỉ là gã trai nghèo bán báo
Cơm giữa đường và vợ ở muôn nơi”
– Tú Sựt –
http://traophungtusut.blogspot.com/2016/09/cuoi-hoi.html?m=1

Comments are closed.