Nghề nào cũng có phân cấp rõ ràng í

Nghề nào cũng có phân cấp rõ ràng í. Đây là chúng ló bảo, tao chỉ biên tập lại thôi.
+ Bác sĩ í, ngu si mới phải vào Sản khoa. Còn quý tộc thì Gây Mê và Mắt.
+ Công an í, tài giỏi thì Điều tra, còn phế thải thì Giao thông Thủy+Bộ.
+ Nhà báo í, Sang trọng là Phóng viên điều tra còn mạt hạng mới cày showbiz
+ Ngân hàng í, đẳng cấp thì là bọn Hệ thống, còn ngần ngẫn í thì làm teller. (Huy động thì hay làm phò).
+ Giáo viên í, Siêu xịn thì mới dạy Trung Tâm luyện Thi, còn ngu si thì ngồi Phòng giáo dục.
+ CNTT í, tài năng thì làm dev, còn xách dép mới làm IT.
+ Mại dâm í, cành cao thì Hoa hậu, Showbiz còn cành thấp và chuyên nghiệp lại là gái Mát-xa.

Chờ tao bán xong giò chả, bánh trái, long nhãn, tao hóng tiếp nhé.
Tuần mới tốt lành.

Comments are closed.