Ngoại tình:

Ngoại tình:
+ Vợ xấu, chồng đi ngoại tình là đương nhiên
+ Vợ đẹp, chồng đi ngoại tình thì lại bảo chắc con vợ không biết sex
+ Vợ bình thường, chồng đi ngoại tình thì lại bảo chắc con vợ nhàm chán, đàn ông ai chẳng thích cái mới.
——-
+ Vợ giàu, chồng đi ngoại tình là đúng vì chồng thấy thua kém.
+ Vợ nghèo, chồng đi ngoại tình thì lại bảo do vợ quá phụ thuộc vào chồng.
+ Vợ bình thường, chồng ngoại tình thì lại bảo do vợ quá độc lập í mà.
——-
Vợ ngoại tình thì dù chồng là thằng ml nào cũng sẽ được thiên hạ cho 1 câu xanh rờn “con vợ lăng loàn” dù chỉ 50% số đấy lăng loàn.
Vậy tao nghĩ. Đôi khi, à nhiều khi trong chúng ta trong cái thiên hạ khắm tưởi này chúng ta đã Tiếp Tay cho chồng ngoại tình, chồng ngoại tình là…bình thường.
Hí hí,

Comments are closed.