Ngủ dậy vừa có 1 đơn hàng gửi COD khách ko lấy sau 2 ngay tư vấn ròng rã

Ngủ dậy vừa có 1 đơn hàng gửi COD khách ko lấy sau 2 ngay tư vấn ròng rã, thôi cũng là tháng cô hồn. Ngủ dậy giải quyết xong khoảng chục đơn hàng. Ngủ dậy sau 1 giấc ngon lành, sau bao đêm thiếu ngủ thì đêm qua tối thứ 6 đã vứt con cho chồng và bảo: E ngủ đây và ngủ ngon như chua bao giờ được ngủ! Cua thấy mẹ ngủ, khóc lóc chán chê mãi,2h đêm bố bế vào nằm cạnh mẹ. Như mọi đêm mẹ sẽ dỗ dành ma nay mẹ buôn ngủ quá rồi, khóc là việc của con nhé! Thế ma thằng bé cũng lăn ra ngủ luôn!:) (chắc đa khóc mệt va đến giờ ngủ)! Và ngủ dậy 1 giấc ngon lành thi thấy tươi hồng, thị bèn lục lại tất cả ảnh từ 5 năm trước ngày mới sang, Post lại sống ảo. #Bamehaiconphuphiem He he

Comments are closed.