Nhân dịp chú khỉ Kộng đang nổi tiếng

Nhân dịp chú khỉ Kộng đang nổi tiếng, mình post video quay từ 10 năm trước, Giám đốc Thương hiệu FPT thời bấy giờ Nguyen Anh Quan đã từng cả gan xúc phạm linh vật (tương lai) của Hà Nội như thế này đây. Tiếng đàn tranh réo rắt bên cạnh là của Hiếu Chí Trần, khung cảnh này Van Hai còn nhớ không?
Mà mình hơi suy nghĩ, con vật trong phim thì rõ là Kingkong, nhưng có phải vì quay ở Vietnam và hơi có chút ám chỉ này nọ mà bọn nó chơi chữ để mỗi chữ Kong không nhể?

Comments are closed.