Nhân dịp xem video về một chiến hữu tuy đã rất say nhưng vẫn quyết tâm đi mua bia về nhậu tiếp mới thấy quý cái tình và sự trách nhiệm của dân nhậu

Nhân dịp xem video về một chiến hữu tuy đã rất say nhưng vẫn quyết tâm đi mua bia về nhậu tiếp mới thấy quý cái tình và sự trách nhiệm của dân nhậu.
Thời sinh viên, bọn mình cũng đang nhậu thì hết rượu thịt, quyết định xuất quỹ phòng 50k (khoảng 20 xuất cơm trưa) để giải quyết và cử một chiến hữu năng nổ đi mua. Chờ dài cổ không thấy về, sợ chiến hữu giữa đường lâm nạn, anh em khoác áo lao ra trời cuối đông buốt giá để đi tìm…
Đi theo lộ trình ra quán nhậu, không thấy bóng chiến hữu đâu, đang hoang mang thì bất ngờ nghe tiếng chiến hữu gọi vọng lên từ dưới cống. Té ra có cái cống mất nắp, chiến hữu không may rơi xuống và đã thử leo lên vài lần nhưng không xong…
Anh em ùa tới, chiến hữu tuy vẫn run run vì nước cống ngập ngang bụng, tay vẫn giơ cao tờ 50k không hề lấm bẩn như chàng Danco giơ cao trái tim rực cháy của mình soi đường cho dân làng đi qua rừng sâu… Trước khi lịm đi trong vòng tay bè bạn, chàng vẫn kịp thều thào: “Vẫn đéo ướt tiền các ông ạ”… Trách nhiệm với tập thể đến thế là cùng…
Anh em chia làm hai ngả, ngả tiếp tục cầm 50K đi mua đồ như kế hoạch, ngả khiêng chiến hữu lâm nạn về giếng khoan bơm nước rửa ráy. 30 phút sau, chiến hữu đã phục hồi công lực và hoà cùng niềm vui chung của phòng bên đĩa lòng lợn…

Comments are closed.