Nhóm nhạc nam BEAST mình từng yêu mến

Nhóm nhạc nam BEAST mình từng yêu mến, cũng từng tiếc khi nghe tin nhóm chấm dứt hợp đồng với CUBE…
Và đây là Highlight, một gì đó mới nhưng không mới… dường như cái tên Highlight có ý nghĩa lớn, ví dụ như một điều gì đó trong cuốn sách mà bạn muốn đánh dấu để ghi nhớ, một câu một chữ bạn đã viết xuống mà lại muốn làm nổi bật để dễ chú ý hơn – đó là “highlight”
Vì đã là nhóm nhạc thần tượng 7 năm, lần quay trở lại này là “debut comeback”, như đánh dấu, nhấn mạnh…
Và mình mong là khi đã được “highlight” thì nhóm sẽ tỏa sáng, hơn cả thời trước!
P.s: hôm nay bày đặt fangirl, idol, korea tí tí, chút đỉnh hehe