Những chiếc xe jeep chở theo nó cả một hành trình của lịch sử

Những chiếc xe jeep chở theo nó cả một hành trình của lịch sử, của chiến tranh, xung đột, chết chóc và chia ly. Nhưng nó giờ đây chuyên chở cả những đam mê và tình bằng hữu.
Có chiếc nào trong số gần 40 jeep hiện diện ở đây hôm nay, vào ngày này 42 năm về trước đã chứng kiến thời khắc lịch sử của cuộc chuyển giao và sát nhập đất nước thành một dải nối liền ?
Mình vẫn thích gọi 30.4 là ngày thống nhất, và tất nhiên thích nhìn ngắm những chiếc jeep nhẹ lăn trên phố như một hình ảnh của sự hòa hợp, của sự bình yên.