Nói thẳng ra thì em Linh Lê 1986

Nói thẳng ra thì em Linh Lê 1986, nhân viên ngân hàng #Vietinbank, nhà văn nghiệp dư (tập tọe viết về tình dục) sắp cưới được anh MC thời sự Quang Minh là nhờ…NGOẠI TÌNH. Nhờ Ngoại Tình mà có được #chồng thế nên vừa mở mồm ra khoe ảnh cưới và nói giọng ngôn tình là phải #hide đi ngay.
Hide chắc chắn không phải vì em Linh Lê nổi tiếng đâu (trong văn đàn đâu có tên em ngoài mấy bài quảng cáo rẻ tiền). Vậy sao phải hide? Là vì thiên hạ giờ người ta cũng tỉnh táo hơn nhiều rồi. Người ta #sợ bị nguyền rủa khi cổ xúy cho ngoại tình. Nhiều người cũng biết sợ Nghiệp-Quả rồi.
Tao cũng sợ, rất sợ, nên tao không bao giờ đi đám cưới bọn có được nhau nhờ #ngoaitinh.
CÀNG NGÀY TAO CÀNG NHÚT NHÁT VÀ YẾU ĐUỐI.
Ngàn lần mong các mày bảo trọng,
#lyhon #nhân_quả #QuangminhVTV #LinhLe #NguyenHuyenLinhVTB

Comments are closed.