Ôi cái cuộc đời này sao lại có quá nhiều điều tuyệt vời đến với mình

Ôi cái cuộc đời này sao lại có quá nhiều điều tuyệt vời đến với mình.
Muốn thành công cần phải có may mắn tuy nhiên may mắn ngẫu nhiên thì không thể đến mãi vì vậy hãy cố gắng tạo ra may mắn.
Nghe thì có vẻ phi lý nhưng sự thật đấy.
May mắn có thể do chính bạn tạo ra, do qúa trình làm việc tạo ra, cứ làm nhiều, nghiên cứu nhiều, tìm tòi nhiều và thật tình cờ và thật bất ngờ bạn sẽ tìm được 1 sản phẩm quá tuyệt vời và không ai nghĩ đến.
Life is Great!

Comments are closed.