Phượng ơi

Phượng ơi !!!!!
Anh xăm tên em vào tim anh nha !!!!!!
Anh à , khi xăm thì nhớ xăm chữ :
“ANH YÊU PHƯỢNG ”
Để khi không yêu Phượng nữa , chỉ cần xăm thêm chữ HOÀNG khỏi cần xoá Xăm à nha …. ha … ha .

Comments are closed.