Rồi mọi việc sẽ ổn

Rồi mọi việc sẽ ổn, chúng ta sẽ đâu vào đó. Ở tuổi hai mươi mấy, đừng vội tự ti vì bạn bè đã sự nghiệp ổn định còn mình thì chưa. Đừng vì thấy bạn bè yên bề gia thế trong khi mình chưa thấy yêu thương ở đâu mà nản lòng. Cũng đừng vội khi ở tuổi hai mươi mấy chúng ta vẫn chưa biết mình là ai và muốn gì…
Đừng vội vàng trưởng thành quá, bởi vì chúng ta sẽ ổn. Đừng vội vàng quá, bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy tiếc tuổi trẻ. Đừng vội vàng quá mà tự buộc chân vào một thứ gì đó chúng ta không thực sự muốn. Bởi vì trước khi tuổi trẻ đi qua, chúng ta chắc chắn rồi sẽ ổn…
See Translation

Comments are closed.