Sự thật là

Sự thật là, bạn sẽ phải nỗ lực nhiều năm và phải có khả năng vượt qua rất nhiều thất bại để đến được mốc “triệu phú”. Nếu không sẵn sàng chấp nhận và vượt qua những điều này, bạn sẽ không bao giờ đến được đích.
Làm kinh doanh không chỉ là thu tiền. Bạn còn phải trả cả đống chi phí, từ nguyên liệu thô, nhân sự, điện nước, tiền thuê, thiết bị. Trong đó có nhiều khoản có khi còn chưa phát sinh, như thuế, bảo hiểm hay chi phí kiện tụng. Rất nhiều người đã đánh giá thấp các khoản chi phí khi kinh doanh, khiến bản thân mình rơi vào tình trạng thiếu thốn
Xa hơn nữa, doanh thu của bạn có thể đột ngột bùng nổ hoặc biến mất chỉ trong một đêm. Rất khó đoán trước thị trường sẽ thay đổi thế nào. Và nếu không sẵn sàng cho sự thay đổi đó, bạn sẽ bị hạ gục.
Vì vậy, dù có lời lãi cỡ nào, làm giàu và duy trì tài sản luôn cần sự tập trung, tiết kiệm, trách nhiệm và đầu tư thông minh.

2 Comments

  • Chủ doanh nghiệp tóm tắt chuẩn quá. Ai mà cũng kinh doanh hay lập DN thì lấy ai đi làm thuê nhỉ?

    • Đặng Thanh Hằng

      (April 18, 2017 - 11:02 am)

      Làm thuê sướng hơn làm chủ, và phải rất giỏi mới được nhận làm, em kém chả ai nhận, nên lúc nào mặt cũng căng thẳng chả tươi được anh Cuong Phuc Ngo nhỉ? Hôm qua bà xã anh qua em rùi,, các bạn sẽ chăm sóc chu đáo anh yên tâm nhé.

Comments are closed.