THÁNG TƯ NGẪU KHÚC

THÁNG TƯ NGẪU KHÚC
(Hồng Thanh Quang)
Tháng Tư của những chuyển giao,
Ai quên, ai nhớ lời chào phân ly.
Người đi tưởng mãi là đi,
Người về không biết tự suy phận mình…
Tháng Tư của những tường minh
Hoá ra rối lẫn ảnh hình chinh nhân.
Bèo trôi nước chảy xa gần
Hương mưa dầu dãi trên thân phận người…
Tháng Tư không dễ buông lời,
Trời chưa dứt lạnh, nắng nôi chớm mùa.
Vội vàng thắng dễ thành thua,
Làm sao xoá sổ can qua nhược lòng…
Mệnh giời phải thuận dòng trong,
Tháng Tư, tiếng sấm chạy vòng lối quen.
Lúa chiêm mấp mé, ai chèn,
Làm sao vụ mới báo đền nỗi đau…
(30-4-2016)

Comments are closed.