Thầy Tân dạy tiếng Anh phi lợi nhuận tại trường Bách Khoa cho “mọi người”

Thầy Tân dạy tiếng Anh phi lợi nhuận tại trường Bách Khoa cho “mọi người”. Mỗi người 200k/tháng, học 26 buổi, thầy đã dạy được 20 năm nay.
Vì tuổi cao và vì trường Bách Khoa tăng gấp đôi giá phòng cho thuê làm vượt ngân sách, có lẽ sức thầy Tân cũng đã mệt. Thầy bảo “chắc thầy chỉ dạy một năm nữa”.
Thời đại bây giờ và về sau chắc sẽ ko có người thứ 2 như thầy Tân “làm chút việc gì đó cho mọi người” đều đặn 20 năm như thế. Nên mình share để mọi người có nhu cầu đi học trau dồi Tiếng Anh, cũng là tận tình cảm thụ sự tốt đẹp mà thầy mang lại cho xã hội.
Ngoài ra thầy làm thơ phản biện xã hội cũng rất nhiều và đặc trưng. Chỉ tiếc do thời thế và thơ của thầy ko nâng bi, bợ đỡ, tuyên truyền cho đấng minh quân nào. Nếu ko có lẽ thơ đã được đưa vào sách giáo khoa, bản thân thầy Tân cũng trở thành nhân vật lịch sử.
P/S: thầy dạy theo kiểu Anh – Anh, nghe rất trang trọng và đẳng cấp. Khác với tiếng Anh – Mỹ mà mình hay được học. Rất hiếm nơi dạy kiểu này trừ khi bạn gặp người bản địa Anh hoặc học phí cao như British Council.