Thông tin khởi tố vụ án

Thông tin khởi tố vụ án, bị can hành vi “Giữ người trái pháp luật” Tôi thấy vẫn còn nhiều nghi hoặc mâu thuẫn qua bài bào này đối với ý thức của hai mẹ con.
Điều 22 Hiến pháp năm 2013 có quy định: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Comments are closed.