Tiếp tục những chuyến hàng trong buổi trưa đầy nắng ngày hôm nay

Tiếp tục những chuyến hàng trong buổi trưa đầy nắng ngày hôm nay
Bà trùm linh hương Thanh Tân kv Hải Dương chuẩn bị đánh xe nhận hàng nhé
Mai nghỉ lễ jui nên các nàng tranh thủ lấy hàng thì phải hú hú
Chị em Team Hương cố lên nào