Tim kể: Hôm nay

Tim kể: Hôm nay, cô giáo dạy địa lý mà học sinh cứ tủm tỉm. Vì cô giáo bảo thủy triều có vào ban ngày.
Thằng D phát biểu: Cô nói không đúng. Thủy triều chỉ có vào ban đêm.
Cô lại bảo: Ban ngày cũng có thủy triều. Các em phải học nghiêm túc mới hiểu được.
Thằng D cãi tiếp với thái độ dương dương tự đắc.
Cô giáo cáu: Ếch ngồi đấy giếng.
Thằng D không nói nữa. Ngồi xuống nhưng thái độ rất không phục.
Bố Tim: Thế theo Tim thì ai đúng?
Tim: Thằng D đúng.
Bố Tim: Bố nghĩ thằng D sai khi có thái độ dương dương tự đắc. Cô giáo thì hơi quá khi nói “Ếch ngồi đáy giếng”. Sự thật ai đúng ai sai thì cứ từ từ nhé. Từ nhỏ bố luôn hiểu là thủy chiều có vào ban đêm. Nó phụ thuộc vào mặt trăng. Nhưng Tim có tin là mặt trăng có vào ban ngày không?
Bây giờ tra google nhé. Té ra câu thủy triều chỉ có vào ban đêm là một thói quen chứ không đúng 100%. Các nhà khoa học không nói thế. Các bác ngư dân, chài lưới trên biển không nói thế và dân các nước trên toàn cầu không nói thế. Khối thủy quyển bị ảnh hưởng của mặt trăng tạo thành hình lồi elip. Vậy thì vùng ban đêm có thủy triều thì vùng ban ngày ở đâu đó đối diện cũng có thủy triều.
Thấy chưa. Tranh luận với cô là tốt nhưng đừng có dương dương tự đắc. Cô giáo nói đúng mà học sinh không nghe kỹ.
Thằng D đã sai gấp đôi đấy.
(Chuyện của Tim 9 tuổi)

Comments are closed.