Trong kinh tế học

Trong kinh tế học, thuật ngữ chu kỳ giá heo (pork cycle) được sử dụng để mô tả hiện tượng dao động theo chu kỳ của nguồn cung và giá trên các thị trường vật nuôi (livestock). Có rất nhiều nghiên cứu về chu kỳ giá heo ở các quốc gia trên thế giới.
Câu chuyện vĩnh cửu �của chu kỳ
Trên các thị trường chăn nuôi, giá luôn là một tín hiệu quan trọng trong việc mở rộng hay thu hẹp sản lượng.
Giá hiện tại cao so với giá thành sản xuất sẽ tạo ra một mức lợi nhuận cao, dòng tiền tốt ch…
Đọc tiếp