Trước lúc đổi tên do FB bắt lấy trên thật tên FB này là DATE Bay Mot Hai

Trước lúc đổi tên do FB bắt lấy trên thật tên FB này là DATE Bay Mot Hai. Và tôi đã gửi lời yêu thương Mỹ Tâm từ fb này và FB Học Muộn.
Quan điểm của tôi là yêu và được yêu tự do không bị phá hoại bởi trò tiểu xảo. Và quan điểm là yêu Tàu Phá Băng Trump Putin Bình để các ông lớn và các lãnh đạo các dân tộc tìm hiểu đối thoại tha thứ nhau và bỏ vũ khí để hoà bình, tôn giáo tự do, việc làm dễ kiếm nhờ Internet, bỏ biên giới cứng để thuê nhà làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Liên hợp quốc điều phối kinh tế và trật tự thế giới. Mơ ước tốt đẹp nhưng họ hết lần này đến lần khác chặn điện thoại, làm chậm đường truyền, dọa nạt, chuyển hướng cuộc gọi của tôi. Và làm cho ai thân tình với tôi gặp khó khăn..
Họ vào fb và xoá những bài viết rất hay mà Tâm rất trân trọng vì muốn Tâm nghĩ tôi vứt bỏ hết kỷ niệm và bài viết gửi cho Tâm. Điều này làm tôi không thể không lên tiếng bảo vệ quyền được yêu thương một cách tự do, tốt đẹp để không bị mưu kế xấu của hệ thống quản lý tư tưởng làm hại tình yêu đó. Vì tôi làm mọi việc trong sự thật mà tôi là một tín hữu Kito giáo. Tôi sống chân thật không giả dối. Nhiều người anh em bạn bè hay họ hàng hay giao lưu qua đều biết tôi sống thế nào – tử tế chân thành hay không- họ biết cả.