TS

TS. Huỳnh Thế Du phân tích bài này hơi yếu và nông. Chưa hiểu rõ bản chất của sở hữu và CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG của thị trường trong phân phối thu nhập và điều chỉnh hành vi con người.
Sở hữu không phải là TẤT CẢ, nhưng nó là cái GỐC. Không có nó, thì đơn giản là thị trường không hoạt động được. Và khi mất chức năng của thị trường, anh sẽ thất bại trong rất nhiều quyết định quan trọng. Và rối loạn sẽ từ đó mà ra.

Comments are closed.