Tự dưng thèm đi Cát Bà

Tự dưng thèm đi Cát Bà, trước cứ lâu lâu lại đi 1 chuyến, nhanh thì sáng đi tối về, thong dong thì vài ngày, từ hồi cơ quan ông cụ giải tán, mười mấy năm rồi mình chưa trở lại Cát Bà.
Gần đây SUN, VIN, FLC vào Hải Phòng, tạo diện mạo mới cho thành phố cảng. Ờ thì vào cũng hay đấy, nhưng cái gì cũng sẽ có sự đánh đổi, bao giờ chả thế. Chính quyền thông minh và vì dân thì sẽ đổi cái có lợi cho dân, chính quyền vì họ sẽ đổi cái có lợi cho họ, cái này ai cũng biết.
Tuy nhiên đổi gì thì đổi, nếu phải đổi voọc lấy cáp treo thì tớ giữ voọc. Vì cáp treo thì Đà Nẵng, Yên Tử, Fansipan… có rồi, còn voọc Cát Bà thì mười mấy năm rồi tớ chưa thấy lại, hy vọng di sản đó sẽ còn tới đời con đời cháu mình.

Comments are closed.