Về tới nhà rã rời vậy mà cả team Maku chúng em ai cũng vui phơi phới vì được khách khen và hài lòng

Về tới nhà rã rời vậy mà cả team Maku chúng em ai cũng vui phơi phới vì được khách khen và hài lòng. Maku sẽ cố gắng bền vững chất lượng. Cảm ơn cả nhà Maku quá cực cả tuần nay, thương quá nè mai sếp đãi ăn món của Vương Quốc Tôm nha kkkk

Comments are closed.